Devino Politist

Politică de rezolvare a reclamațiilor

Utilizatorilor Finali

Ultima actualizare: 21 martie 2024

 

  1. Scop

Prezenta procedura reglementează procesul de soluționare a reclamațiilor si sesizărilor primite de la utilizatorii finali, clienți persoane fizice sau juridice ai magazinului online www.devinopolitist.ro și implicit ai societății comerciale CENTRUL DE PREGATIRE ”PRO PATRIA” S.R.L., care au:

– utilizat website-ul www.devinopolitist.ro

– înregistrat comenzi pentru produse aflate in oferta magazinului

– beneficiat de serviciile noastre de vânzare produse prin intermediul unei firme de curierat

și solicită răspuns sau rezoluție la o situație considerata de către aceștia drept abatere de la condițiile legale sau contractuale de furnizare a serviciului.

  1. Precizare

Termenii si condițiile de utilizare a site-ului, politica de confidențialitate și prelucrare a datelor și politica de returnare rămân valabile și in concordanta cu prezenta politica de rezolvare a reclamațiilor.

III. Condiții

Reclamația/sesizarea se transmite personal (nu prin terți).

Reclamația/sesizarea se formulează in limba romana.

Reclamația/sesizarea trebuie sa conțină datele reclamantului: nume, prenume, adresa, telefon si adresa de email.

Reclamația/sesizarea trebuie sa conțină informații clare și relevante referitoare la situația reclamată, comanda, produs, serviciu etc. Unde este cazul se vor adăuga documente necesare și/sau imagini.

Termenul maxim pentru transmiterea reclamației este de 48 ore de la sesizarea problemei.

  1. Modalități de adresare a reclamației

Reclamația/sesizarea se va trimite prin email la devinopolitist@gmail.com.

Daca reclamantul nu poate folosi o adresa de email, adresarea se va putea iniția și telefonic urmând a găsi împreună o modalitate alternativă. Nr. de telefon este vizibil în pagina de contact și este disponibil de luni pana vineri intre orele 9 și 17.

  1. Procedura soluționare

Termenul maxim de soluționare al unei reclamații este de 30 de zile calendaristice de la primirea acesteia.

In cazul unei situații complexe termenul maxim se poate prelungi pana la maxim 90 de zile cu înștiințarea reclamantului in termenul de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea reclamației si justificarea situației.

Daca pentru înregistrarea reclamației vor fi necesare documente, imagini sau alte detalii ce nu au fost transmise inițial, vor fi cerute de noi în scris prin email și se vor trimite de către reclamant tot prin email.

Exista posibilitatea ca o reclamație să implice expedierea către noi a unui produs, parte a unui produs sau accesoriu. Daca pârțile nu convin in alt mod, acestea se vor expedia pe cheltuiala reclamantului printr-o firma de curierat rapid, cel puțin pana la rezolvarea reclamației iar in cazul in care aceasta este favorabila clientului, vom returna acestuia contravaloarea acestor cheltuieli in limita celor percepute de magazin pentru acest serviciu. Termenul de răspuns se va prelungi cu perioada in care aceste proceduri sunt îndeplinite.

In cazul in care pe parcursul soluționării ne sunt necesare detalii sau explicații suplimentare, vom solicita aceste detalii in scris prin email iar termenul se va prelungi cu perioada de așteptare a răspunsului reclamantului (prin email).

Rezoluția sau răspunsul final se va trimite utilizatorului/clientului prin email sau prin modalitatea alternativa hotărâta de comun acord la depunerea reclamației.

  1. Divergențe

Divergențele privind soluționarea reclamațiilor pot fi ușor rezolvate pe cale amiabila, prin acordul parților.

In cazul apariției unor litigii, se va încerca întâi soluționarea pe cale amiabila iar daca aceasta procedura eșuează, utilizatorul/clientul are dreptul de a apela la orice alte proceduri extrajudiciare sau se poate adresa instanțelor competente.

Scroll to Top