Devino Politist

*TOATĂ LEGISLAȚIA* pentru PROBA SCRISĂ la EXAMENUL DE ÎNCADRARE DIRECTĂ în POLIȚIA ROMÂNĂ

Sale!

*TOATĂ LEGISLAȚIA* pentru PROBA SCRISĂ la EXAMENUL DE ÎNCADRARE DIRECTĂ în POLIȚIA ROMÂNĂ

149,00 lei

SKU: 9.3 Categorie:

SPECIALIZĂRILE: ORDINE PUBLICĂ și ȘEF/AJUTOR ȘEF DE POST

Cartea conține:

📖 Toată legislația examenului scris: 35 de acte normative ACTUALIZATE ! Aceste acte normative sunt:

– H.G. nr. 1081/2023 pentru aprobarea Strategiei naționale de ordine și siguranță  publică 2023 – 2027;

– Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcționarea Poliției Române, cu modificările şi completările ulterioare, cap. II, III și V;

– Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările  ulterioare, cap. III și IV;

– H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr.  360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor şi  răspunderea disciplinară a polițiștilor;

– H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al polițistului și Anexa (Codul de etică și deontologie al polițistului).

– Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare;(Partea generală: Titlul II – Capitolele I, II, III, IV, VI; Titlul III – Capitolul I; Titlul IV – Capitolul II și Titlul V; Partea specială: Titlul I, art. 188 – 227; Titlul II -Capitolul I – art. 228-232 , Capitolul II – art. 233 și 234, Capitolul III – art. 238 și 239, Capitolul V; Titlul III – Capitolul I, art. 257 – 261; Titlul V – Capitolul I – art. 289-294, Capitolul II – art. 296-305; Titlul VIII – Capitolul I – art. 367-375 și Capitolul II – art. 376-380);

– Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare (Partea generală: Titlul II – Capitolul I; Titlul III -Capitolele I, II – Secțiunea a 5-a, III, IV, V, VI, VII; Titlul IV – Capitolele I, II -Secțiunea 1-4; VI, VII, VIII, X și XI; Titlul V – Capitolul I și Titlul VI – Capitolul I; Partea specială: Titlul I);

– Ordinul comun al M.A.I. nr. 56/10.04.2014 şi P.Î.C.C.J. nr. 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror;

– Ordinul comun al M.A.I. nr. 182/2009 şi P.Î.C.C.J. nr. 1754/C/2009 privind procedura cercetării la faţa locului.

– Legea nr. 217/2003 (republicată) pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și completările ulterioare, cap. I, II, III, IV și V;

– Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 146/2.578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti;

– Legea nr. 146 din 17 mai 2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărâre nr. 1.025 din 10 august 2022 pentru stabilirea aspectelor tehnice şi organizatorice privind funcționarea în sistem-pilot, precum şi a celor privind

operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 205/2004 (republicată) privind protecția animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, cap I, VI1 și VII;

– O.U.G. nr. 55/2002 (republicată) privind regimul de deținere al câinilor periculoșisau agresivi, cu modificările şi completările ulterioare, cap. II, cap. III;

– O.U.G. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;

– O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și

completările ulterioare;

– Legea nr. 61/1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.M.A.I. nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, modificat şi completat prin O.M.A.I. nr. 26/2015 și O.M.A.I. 118/2018, cap. II, III și III1;

– Legea nr. 60/1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cap. II, III și V;

– Legea nr. 333/2003 (republicată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

– H.G. nr. 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenții de  pază care își desfășoară activitatea în cadrul societăților specializate de pază și  protecție;

– Instrucțiuni M.A.I. nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea  fizica a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,  bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, cu modificările şi completările  ulterioare;

– O.M.A.I. nr. 118/2021 privind redactarea și gestionarea documentelor neclasificate, circuitul și promovarea corespondenței la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

– CODUL SILVIC din 19 martie 2008 (**republicat**) – Legea nr. 46/2008 (Titlul III Cap. IX, Titlul VI);

– Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (Cap.  VII, VIII);

– Hotărârea de Guvern nr. 497 din 25 iunie 2020 pentru aprobarea Normelor  referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la  regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de  prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația  materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor  măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al  Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a  obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din  lemn;

– O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura (Cap. III – Secțiunea 5, Cap. V și Cap. IX).

 

👉  Ideală atât pentru cei care susțin orice examen de încadrare din sursă externă în Poliția Română la specializările: Ordine publică și Șef/Ajutor șef de post.

De ce să alegi această carte?

⚙️ Pentru că este că ai toată materia examenului scris.

👮 Pentru că este structurată astfel încât să o poți citi mai ușor

Dacă vrei să îți crești șansele de reușită la examen, poți combina această carte cu 1 lună acces gratuit la platforma noastră unde găsești 3.000 de teste și întrebări. Poți beneficia de oferta noastră limitată (Curs fizic + acces 1 lună platformă), apăsând click aici.

Greutate 1 kg
Dimensiuni 25 × 10 × 10 cm

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „*TOATĂ LEGISLAȚIA* pentru PROBA SCRISĂ la EXAMENUL DE ÎNCADRARE DIRECTĂ în POLIȚIA ROMÂNĂ”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top