Devino Politist

Ordine probelor admiterii

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) organizează un nou proces de admitere pentru instituțiile sale de învățământ postliceal, structurat în mai multe etape evaluative: înscrierea, evaluarea psihologică, proba de performanță fizică, proba de evaluare a cunoștințelor și examinarea medicală. Această structură riguroasă este concepută pentru a asigura selecția celor mai potriviți candidați pentru a servi în diverse ramuri ale Poliției Române și ale celorlalte structuri.

Înscrierea Candidaților: Prima etapă a procesului de admitere începe cu perioada de înscriere, care se desfășoară între 24 aprilie și 14 mai 2024. Candidații trebuie să completeze cererea-tip de înscriere și, dacă este necesar, consimțământul pentru extragerea cazierului judiciar, aceste documente urmând să fie trimise exclusiv în format electronic.

Evaluarea Psihologică: După înregistrare, candidații vor trece printr-o evaluare psihologică, care va fi finalizată de Centrul de Psihosociologie al MAI până pe 21 mai 2024. Aceasta evaluare este esențială pentru determinarea adecvării psihologice a candidaților pentru rigorile profesiei.

Proba de Performanță Fizică: Între 25 și 31 mai 2024, candidații vor participa la proba de performanță fizică, care va fi susținută în centrele zonale de selecție. Notarea acestei probe variază între 5 și 10, iar pentru a fi considerată promovată, nota minimă necesară este 5. Este esențial ca candidații să se prezinte în echipament sportiv adecvat și să respecte normele de siguranță.

Proba de Evaluare a Cunoștințelor: Pe data de 15 iunie 2024, cei care au trecut de proba fizică vor fi testați și la cunoștințe. Această probă include întrebări din limba română, o limbă străină, legislația specifică MAI și logică și raționament. Notarea se face pe o scară de la 1 la 10, cu o notă minimă de promovare de 5.

Examinarea Medicală: Ultima etapă a procesului de admitere este examinarea medicală, care va avea loc între 19 iunie și 12 iulie 2024.

Rezultatele finale ale admiterii vor fi afișate la sediul unităților de învățământ și publicate pe site-urile acestora până la data de 19 iulie 2024. Această sesiune de admitere reprezintă o oportunitate valoroasă pentru cei care doresc să servească în cadrul Ministerului Afacerilor Interne!

Distribuie
Scroll to Top